Asbestattest verplicht bij verkoop woning

Asbestattest verplicht bij verkoop woning

Gaat u een woning van voor 2001 (ver)kopen?

Contacteer ons dan snel voor een vrijblijvende offerte

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf eind 2022

Vanaf eind 2022 moet er bij elke verkoop van een woning gebouwd vóór 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Dat werd door de Vlaamse regering beslist en gaat in voege vanaf 23 november 2022.

U kan eenvoudig een asbest attest bij ons aanvragen via info@asbestoplossingen.com.

Er zouden in Vlaanderen alleen al 2,8 miljoen woningen zijn die asbesthoudende toepassingen bevatten. In het kader van het Actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse Regering daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Vanaf eind 2022 moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst. Zo weet de koper voor de aankoop van een nieuwe woning of er asbest aanwezig is in de woning of niet. Een belangrijk element, vooral omdat asbest verwijderen in een woning duur en tijdrovend is.

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Voor 2000 echter, werd asbest frequent gebruikt en dit in verschillende toepassingen. Zo kan u niet alleen asbest terugvinden op uw dak, maar ook in het plakwerk van uw woning of zelfs onder de vinyl op de vloer.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

Asbest inventariseren

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Asbest zit in heel veel materialen. De gecertificeerde asbestdeskundigen hebben daarvoor een opleiding gevolgd om die te herkennen en correct te identificeren, ze hebben een examen afgelegd en een certificaat verkregen van een certificatie-instelling. De erkende certificatie-instellingen kijken met controles en audits na of de inventarisaties correct uitgevoerd worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit van hun werk optimaal is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar boven

Wist je dat vanaf eind 2022 een ASBESTATTEST verplicht is bij verkoop van een woning?

Gaat u een woning van voor 2001 (ver)kopen?
Contacteer ons dan snel voor een vrijblijvende offerte voor een asbestattest.