Asbest beheersplanning

Gebouw of site verbouwen of slopen?

"Zorg voor een risico-analyse en bepaal de graad van het gevaar van elke toepassing"

Een asbest beheersplan start met een overzicht van alle asbesthoudende toepassingen van een bepaald gebouw of van een volledige site.

Wij doen een analyse om de risico graad van elke toepassing te bepalen.

Niet elke toepassing heeft immers als remedie om deze ogenblikkelijk te verwijderen.

Het asbet beheersplan geeft dus niet enkel een overzicht van de asbesthoudende toepassingen, maar ook hoe men hier in de toekomst op de beste manier mee omgaat. Wordt deze toepassing het beste ogenblikkelijk verwijderd? Wacht men beter op geplande renovatiewerken? Of laat men de toepassing zitten tot het gebouw gesloopt wordt?

Indien deze laatste optie de beste is, kunnen ook extra maatregelen geadviseerd worden, zoals inkapseling. Het doel is om telkens de blootstelling en het risico voor de aanwezigen zoveel als mogelijk te beperken.

industrie en bedrijven asbest beheersplanning Asbestoplossingen

Asbestinventaris
of asbest advies nodig?

Scroll to Top

Wist je dat vanaf eind 2022 een ASBESTATTEST verplicht is bij verkoop van een woning?

Gaat u een woning van voor 2001 (ver)kopen?
Contacteer ons dan snel voor een vrijblijvende offerte voor een asbestattest.